Дневни Светлини - Закон за Движение по Пътищата

Според чл. 70(3) от ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА  "През деня моторните превозни средства се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини."

Допълнителните разпоредби към ЗДвП поясняват понятието "дневни светлини" (не светлини за движение през деня). Това са светлини, предназначени за подобряване на възприемането и видимостта на предната част на пътно превозно средство при движението му.

Правило № 48 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (Правило 48 на ИКЕ на ООН)  описва интензитета на светлината, маркировката, позицията на "дневните светлини" (отново не изискваните от чл. 70(3)  ЗДвП светлини за движение през деня). Някой източници цитират рев.5 на правилото и понятието „фар за движение през деня”.

Габаритите и LED светлините са светлини за движение през деня просто, защото няма никакви изисквания. НЕ е указана позицията, формата, цветът, видът на крушката. Не е необходим сертификат.

Накратко: Денем в България човек има право да кара на габарити. (Освен при намалена видимост или в тунел)

 

***Съдебна практика***

Към 01.01.2014 г. има три обжалвани Наказателни Постановления от Акт за използване на LED дневни светлини денем (по чл. 70, ал. 3 от ЗДвП). И трите съдът ОТМЕНЯ.

Нито в съставените актове, нито при обжалването им се споменава Правило № 48 на ИКЕ на ООН.

Няма обжалвани актове за движение денем на габарити.


Разгледайте сайта и не пазете правабг в тайна.


 

>>>

Did you know that:

According to Bulgarian Traffic Law art.70(3) from 07.08.2012 

During daytime vehicles should have day lights, or short-range headlights on.

It's NOT stated stated how day lights look like - shape, colour, type(led ,etc.) Therefore in daytime driving with parking lights on is legal. (except in tunnels , or limited visibility)

 

>>>

Знали ли Вы , что: Согласно

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА( Закон о движение по дарогам) Ст.70(3) от 07.08.2012

Днем при движение автомобили должны быть с включеными огнями для движения днем или фарами ближнего света.

Закон НЕ улазывает как выглядят огни для движения днем – форма , цвет, источник света. Следовательно днем в Болгарии можно ездить на габаритах ( кроме при ограниченной видимости или в туннеле).

ПРАВНА ПОМОЩ бързо решаване на правен казус 0877 150570

Извънсъдебно споразумение с говорене, или по най-лесния законен път.